Iets veranderen is niet makkelijk! Hoe krijg je anderen mee? Verbeterkracht helpt jou, je medewerkers en alle betrokkenen om de prestaties te verbeteren. Medewerkers krijgen meer plezier in hun werk, de klantwaarde gaat omhoog en de kosten gaan omlaag.

 

Je weet wat beter kan, maar je weet niet hoe. Of je weet wat er aan de hand is, maar niet wat je er aan kunt doen. Het voelt niet goed, maar je kunt er niet de vinger opleggen. 

 

Verbeteren vanuit de betrokkenen

Verbeterkracht verbindt, activeert en enthousiasmeert medewerkers, management en stakeholders om te komen tot klantgerichte bedrijfsverbeteringen. In elk team, op elk niveau en in iedere organisatie zijn daarvoor mogelijkheden.  

 

Iedereen heeft verbeterkracht. 

 

Werkplezier levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het resultaat. En andersom. Zaken die het plezier in de weg staan moeten letterlijk en figuurlijk opgelost worden. Ik ga uit van de kracht van een persoon en/of organisatie en haal de verbeterkracht uit de mensen zelf. Stakeholders kunnen je plan behoorlijk verstoren als ze niet op de juiste manier zijn geïnformeerd en betrokken.

Dat kunnen we voorkomen.

 

Project

Een helder doel, efficiënte structuur en optimale processen leiden tot meer werkplezier en uiteindelijk tot een hoger rendement. Samen bepalen we het doel, de stappen ernaartoe en het tijdspad. Ik ben je projectleider. Lopen je huidige projecten niet zo lekker? Ik ben je probleemoplosser.

 

Prestatie

Als prestatiemanager kijk en denk ik mee over de manier waarop we de prestatie van jou en je team kunnen verbeteren.

Van kwaliteitsverbetering komt kostenverlaging en dus een beter rendement. Je investering in Verbeterkracht verdient zich aantoonbaar terug.

  

Veranderen

We gebruiken Lean-methodes als ze van pas komen. Als gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt (methodiek voor het organiseren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen) zet ik de gereedschappen van deze methode in om de processen te analyseren, de verspillingen eruit te halen en verbeteringen door te voeren.

Relatie

  • Veel stakeholders met eigen doelen? We krijgen ze op één lijn.
  • Invulling geven aan verplichte participatie vanuit de omgevingswet.
  • Het verbinden van de interne organisatie met externe partijen.
  • Omwonenden en belanghebbenden betrekken.
  • Relaties onderhouden en een netwerk opbouwen.
  • (Groeps)mediation.
  • Beleidsbemiddeling.